Kint vagyunk a a Nagybanin! A Budapesti Nagybani Zöldség-gyümölcs Piac (BNP Zrt) az ország legnagyobb termelői és elosztó piaca.

Kint vagyunk a a Nagybanin! A Gombapont I/B31 standon, a „Gombasor” fejénél, a fedett pavilon alatt a nagypiaci napokon (Sz,Cs,V)  friss erdei gombát kínál a viszonteladóknak, szállodai, vendéglői, horeca vásárlóknak. A termékek számlával, eredet igazolással, a legszigorúbb HACCP, és Európai Uniós Élelmiszerlánc biztonsági követelményeknek megfelelő dokumentációval rendelkeznek.

Mi is az a Nagybani?

1991 nyarán nyitotta meg kapuit az ország legnagyobb, a nagybani értékesítésre specializálódott zöldség-gyümölcs piaca, amely a megnövekedett forgalomnak és igénynek köszönhetően került át a Nagykőrösi útra huszonöt évvel ezelőtt. Az autópályák közelsége javította a piac elérhetőségét, és a népszerűségnek köszönhetően a nyitáskori tízhektáros terület mára közel három és félszeresére növekedett.

Előtörténet

A Főváros korszaktól, pártállástól függetlenül mindig is nagy hangsúlyt fektetett, hogy a főváros élelmiszer-ellátása biztosított legyen. A XIX. században létrehozta a városi vásárcsarnokok hálózatát, köztük a Központi Vásárcsarnokot a Fővámtéren. A fővámtéri Központi Vásárcsarnok és nagybani piacot rövidesen kinőtte a város.

Központi Vásárcsarnokhoz, Fővámtérre befutó vasút

Szinte a mai kor követelményeinek megfelelő, nagyvásárteret hoztak létre. A Nagyvásártelep az 1930-as évek elején létesült a főváros élelmiszer-ellátásának megoldására, mivel a Központi Vásárcsarnok már nem volt képes ezeknek a megnövekedett feladatoknak eleget tenni. Az új létesítmény az Déli összekötő vasúti híd pesti végének déli oldalánál lévő telkekre épült.

 

Madártévlatból a Nagyvásártelep a 80′-as évek elején

 1. 1930 és 1932 között Münnich Aladár tervei szerint épült.
 2. Tízezer négyzetméteres, 234 méter hosszú, 42 méter széles, 17 méter belmagasságú, modern stílusú vásárcsarnok, amelyben körülbelül 400 nagykereskedő dolgozott.
 3. Irodaház
 4. Rakodóhely 20 vágányos, egyidőben akár 210 tehervagon rakodására volt alkalmas
 5. Vasúti kapcsolat a környező (elsősorban déli) vonalak felé
 6. Két kikötő a Ráckevei-Duna ágon (1918–1925 között épült és 1927–1984 között üzemelt.

A város a háborút követően messze túlterjeszkedett korábbi határain és a hely fejlett infrastruktúra ellenére elveszítette logisztikai előnyeit. A létesítmény a rendszerváltás után már nem üzemelt nagyvásártelepként. Létesítményeit a nagy csarnok és a mellé épült irodaház kivételével elbontották. Ez utóbbiak 2004 óta műemléki védettséget élveznek.

Új sorsra váró műemlék csarnok

A működés elégtelenségét jelezte, hogy már a nyolcvanas évek elején a Bosnyák téren is kialakítottak egy nagybani árusítást célzó működést. Így a mai Nagybani Piac megépítését megelőzően a Bosnyák téren működő lakossági piac volt a termelők és kereskedők találkozásának, üzletkötésének színtere. A kedvezőtlen körülmények miatt ez már a 80-as években sem felelt meg a nagybani piac követelményeinek. Továbbra is megoldandó feladat volt egy szakosított, jó infrastruktúrával rendelkező piac megépítése.

Mai Nagybani madártávlatból

Döntés az új Nagybani Zöldség-gyümölcs Piac megépítésére.

A beruházás előkészítése 1989-ben kezdődött. Fontos szempont volt a piac helyének optimális kijelölése. A kínálkozó lehetőségek közül az M5 autópálya és a Nagykőrösi út által határolt területre esett a választás. A döntés helyesnek bizonyult. A megépült nagybani piacnak az M5 autópálya és az M0 körgyűrű közelsége miatt kitűnő a közlekedési kapcsolata. Az sem mellékes, hogy a piac befogadóképességének növelésére területi tartalékokkal rendelkezett.

Nagybani piac fejlődése 1991-2001

A nagybani piac áruforgalma a 90-es években 400 ezer tonna volt éves szinten. Az árukínálatnak valamivel több, mint a fele hazai eredetű volt, a többi importból származott. Húsz évvel ezelőtt a teljes friss zöldség-gyümölcs behozatal mintegy 75 %-a közvetlenül a nagybani piacra érkezett. Ezek az adatok is jelzik, hogy a Budapesti Nagybani Piac az ország legnagyobb elosztó piaca volt, amelynek gazdasági szerepe jóval túlnyúlik a főváros határain.

Napjainkig

A forgalom nagyságát jelzi, hogy egy év alatt mintegy 200 ezer értékesítési céllal érkező termelői és közel 400 ezer vásárlásói jármű hajtott be a piac területére. A legnagyobb forgalmú piaci napokon a belépő járművek száma elérte a nyolcezret.

A nagybani piacon bonyolított áruforgalom évről évre nőtt. A nyitás óta szinte töretlen fejlődésről szóltak a beszámolók. A piacon működő nagykereskedelmi vállalkozások 2005. évi áruforgalma meghaladta a 200 ezer tonnát. Ennek túlnyomó többsége (90 – 95 %-a) import zöldség-, gyümölcsáru, és déligyümölcs. Egy-egy forgalmasabb napon az importárut szállító kamionok száma elérte a 150-et. A termelői áruforgalom nagyságát jelzi, hogy 2005. évben közel 200 ezer szállító jár­mű­vel, 225 ezer tonna áru került a nagybanira. Az év legforgalmasabb napján közel háromezer termelői árut szállító jármű lépett piacra.

Folyamatosan emelkedett a vásárlói belépések száma és a vásárlói kör is bővül. A vidékről érkező nagykereskedők, és zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi vállalkozások mellett, növekvő arányt képviselt a vendéglátás és különféle intézmények árubeszerzése. A 2005-ben 317 ezer jármű érkezett vásárlási szándékkal. Az uniós csatlakozás, a vámhatárok megszűnésével a környező országok közeli termővidékeiről is érkezett termelői áru. De egyre gyakoribbá vált a külföldi bevásárló járművek megjelenése, a határon túl is mindinkább ismert Budapesti Nagybani Piacon.

Idővel szükségszerűvé vált az infrastruktúra fejlesztése. Elsősorban a korábbi létesít­mé­nyek felújítása, korszerűsítése, de mindezek mellett újak szolgálatba állítása. Az igények ugyanis túlnőttek a meglévő raktár és hűtő­kapa­citás nyújtotta kereteken. Az átadásra került új beruházások jelentős mér­­ték­ben emelték a raktározási lehetősége­ket, és annak színvonalát. 2003-ban került átadásra az 1200 m² területű hűtőtároló. Még ugyanebben az évben vehették birtokba a 2800 m²-es logisztikai központot. A 2006-ban elkészült új csarnokban – közel 4 ezer m²-en -, négy egységben biztosítottá vált a zöldség-gyümölcsáru fogadása, hűtött tárolása, csomagolása, kiszállítása. A beruházások – az élel­mi­szer­biztonsági előírásoknak megfelelő értékesítési, tárolási, és szállítási körülmények figyelembevételével – nettó 1610 millió Ft összeg­ből épültek.

Mit adott nekünk (Róma) az új Nagybani?

 1. Gyors belépés: A korábbi nagybani értékesítés helyszíne a „Bosnyák” sok termelő számára szinte megközelíthetetlen volt. Az autópálya mellett épült új piac viszont lényegesen lerövidítette és egyszerűsítette a szállítási útvonalat. A nyitás napján talán ezért (is), minden várakozást felülmúlt az áruval megrakott járművek száma. Órákkal a hivatalos nyitás előtt be kellett engedni a termelőket, mert az autópályán kígyózó sorok forgalmi dugót képeztek. Kezdetekkor a napi jegyek kiadása is lassította a belépést, amit a későbbi­ekben a korszerű, gyorsabb beléptető rendszer váltott fel.
 1. Raktár, hűtő és tárolóterületek élelmiszerbiztonság: A BNP Zrt. alapvető tevékenysége a piac jöve­del­mező üzemeltetése, a piaci infrastruktúra hasznosítása. A társa­ság elkötelezett volt (és jelenleg is) abban, hogy – a főváros színvo­na­las élelmiszerellátása mellett -, tevékenysé­gé­vel hozzájáruljon az agrár­termelés értékesí­tési biztonságához. 2006-ban a nagybani piac terü­­letén mintegy 18 ezer m²-es raktár és hűtő­csarnok, 5,5 ezer m² területű banánérlelő és hűtőtároló, 120 fedett keres­kedői és 1500 nyílt termelői árusítóhely biztosította a 120 nagykereskedői vállalkozás, vala­mint a naponta „piacozó” termelők üzletkötését.
 2. Szervezett működési rend: Az első években még nagy volt a káosz. A belépő járműveket a felügyelőség és a biztonsági szolgálat munka­tár­sai terelték a termelői szekto­rokba. Alkal­man­ként ölre menő harc volt egy-egy kedve­zőbb­nek tűnő termelői helyért. Gyak­ran kellett beavatkozni vitás helyzetekbe. A piac nyitvatartása is gyakran változott. Évekbe telt, mire kialakult a jelenlegi. Az első időkben az áruval bentragadt termelőknek nem volt kötelező a piacról való távozás. Voltak köztük, akik egész hétre berendezkedtek az itt tartózkodásra. Az (akkor még) új beléptető és helybiz­tosítási rendszer beveze­tésével – gyorsabbá, rendezettebbé vált a termelői helyek elfoglalása.
 3. Import áru belépési pont: A nagy­bani piacnak már nyitáskor döntő és hangsúlyos szerepe volt az országos zöldség-gyümölcs beszerzésében, importjában és elosztásban.  Akkor még szerény körülmények között kellett megoldani a raktározást és hűtést, és az ezzel párhuzamos árusítást. Azokban az években viszont sokkal szélesebb lehetőségek kínálkoz­tak az importbeszerzésekre, és a kereslet is nagyobb volt, mint a 2006. év környékén. A különleges­ségnek számító áru – közöttük dobozos sör, üdítő, gyümölcsjoghurt, éretten importált banán stb. – szinte órákon belül elfogyott.
 4. Állandó árusító helyek, göngyöleges kiszerelés: A korábbi piacoknak egészen más volt a hangulata és működésük. A Bosnyákra – mivel kevesen rendelkeztek tehergépkocsival – bér­fu­va­rosokkal szállították áruikat. Az új nagybani nyitásáról minden érintett értesült. Az első napon a járműveket érkezés szerint sorakoztatták be a szektorokba. Később merült fel az állandó árusító helyek szüksége. Ezekre tíz évre szóló szerződést lehetett kötni. A Bos­nyákra még ömlesztve szállították az árut. A nagybe­vásárlók hozták a göngyöleget. Az árut „mázsálás” (mérés) után, ezekbe rakva szállí­tot­ták el. A nagybani piac nyitása után vált szükségessé a cseregöngyölegbe való csomagolás. Ettől kezdve egységek – és nem mérés – szerint zajlik az árusítás.
 5. Rakodás, parkolás: Az új nagybani piacon lényegesen egyszerűbbé és átláthatóbbá vált a beszerzés. Nem volt többé gond a parkolás sem, sőt a vásárlás helyszí­nének (raktárak, standok) közvetlen közelében lehet az árut járműre rakni.

Jelenlegi működés

A piac a Nagybani Piac Rt. tulajdonában volt, amely részvénytársaság többségi tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. A társaság húsz évvel korábbi célja többek között, hogy hosszabb távon megőrizze, sőt az uniós csatlakozást követően képes legyen közép-európai régiós szerep betöltésére is.

A piac részesedése 35–40% körül mozog a friss hazai zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi forgalmát tekintve. Mára a közel 33 hektárnyi területén mintegy 25 ezer m² alapterületen raktár és hűtőcsarnok, 5,5 ezer m² területű banánérlelő és hűtőtároló, 120 fedett kereskedői és 1200 nyílt termelői árusítóhely biztosítja a közel 250 nagykereskedelmi vállalkozás, valamint a naponta piacozó termelők nagybani kereskedését.

Hetenként hat napon át találkozik a termelők és a nagykereskedők árukínálata a kiskereskedők és a vidéki nagykereskedők keresletével. Egész évben folyamatosan kaphatók friss zöldség- és gyümölcsfélék, déligyümölcsök, gomba, tojás, méz, konzervek, tartósított élelmiszerek, édes áruk, csomagolt húskészítmények, tejtermékek, üdítő italok. A piac a fogyasztók számára is nyitott, de értékesítés csak kereskedelmi mennyiségi egységekben történik.

A Budapesti Nagybani Piac az elmúlt huszonöt évben a budapesti fogyasztók friss zöldséggel és gyümölccsel történő ellátása mellett az agrártermelés értékesítési biztonságának megteremtését is céljául tűzte ki. Infrastruktúrájával és szolgáltatásaival mindig a vevők és forgalmazók igényeinek legmagasabb szintű kiszolgálására törekedett.

A Nagybani jelentős, 1-1,5 mrd Ft, profitot termel éves szinten a tulajdonosainak, a fővárosnak (48,95+ 12,14= 61,09%) és Futoreal Ingatlanfejlesztő magántársaságnak (23,08+8,54+6,34=38,81%). Agrártermelői szövetségek tettek kísérletet az elmúlt években, hogy befolyásoló részt szerezzenek, de a az 1,6 mrd Ft-os 100%-os tulajdonrészre tett ajánlat a valószínűleg a még a tulajdonosok ingerküszöbét sem érte el és mindenképpen szembement a Főváros 150 éves szinte változatlan koncepciójával, hogy saját kézben tartsa a fővárosi piacműködtetést.

Piac és Mi

Reméljük mi is hozzájárulunk a Nagybani színes működéséhez és a hosszú erdei gomba nélküli évtizedeken túl újra teljes gombakínálat fogja várni a potenciális viszonteladókat, zöldségeseket, gasztro-vállalkozásokat.

I/B31 Gombapont Stand

Gyertek Ti is, de megtaláltok minket Gombapont-jainkon és a Weboldal-unkon!